آرایشگاه مردانه

در موسسه ما ، آموزش حرفه ای آرایشگری مردانه بر اساس استانداردهای Trnc وزارت آموزش و پرورش و vtct-ITEC vrq ارائه شده است. دانش آموزانی که با موفقیت از این برنامه فارغ التحصیل دوباره می توانید در امتحانات کارشناسی ارشد شرکت, خواهد شد که توسط وزارت آموزش و پرورش سازماندهی.

در این برنامه, دانش آموزان ما که به اتمام رسانده اند 2200 ساعت آموزش برای مورد 2 سال حق شرکت در آزمون کارشناسی ارشد.

دوره های داده شده در آموزش نظری و عملی در داخل برنامه:

• مراقبت از مو و یک ظاهر طراحی شده
• آناتومی و فیزیولوژی شغلی
• تر و تمیز مو و ریش مردانه
• بیماری های پوست و مو
• مراقبت از ناخن
• محیط اتاق نشیمن و بهداشت
• دانش کسب و کار
• حرفه ای انگلیسی
• شیمی پایه و لوازم آرایشی